Tady nejste v Moskvě, Family, The Conspiracy of Silence

Hypermarket Film (CZ)
Příjemce grantu:
Hypermarket Film (CZ)
Část programu:
MEDIA
Oblast podpory:
Audiovizuální obsah a videohry
Okruh:
Vývoj - soubor projektů
Výzva:
EACEA/23/2018
Celkový grant:
127 000 €
Rok získání grantu:
2019
Související podpořené projekty