Tell Me What You Read and I’ll Tell You Where Are You From

Větrné mlýny (CZ)

Projekt do České republiky promítá ideu evropanství a jednotné Evropy v nejširším smyslu. Přispívá ke kultivaci veřejné diskuze a komunikaci principů, na nichž vyrůstá naše kultura. V jeho průběhu bylo publikováno devět próz z pera devíti oceňovaných evropských spisovatelů: Immanuela Mifsuda (MT), Judith Hermannové (DE), Ivany Dobrakovové (SK), Datha Turašviliho (GE), Alexandry Salmely (FI), Veroniky Šikulové (SK), Jasmina B. Freliha (SI), Christopha Van Gerreweye (BE) a Cristiana Crusata (ES).

Příjemce grantu:
Větrné mlýny (CZ)
Část programu:
Kultura
Oblast podpory:
Literární překlady
Celkový grant:
90 000 €
Rok získání grantu:
2017
Realizace projektu:
01. 02. 2018 - 01. 01. 2020
Web projektu:
https://www.vetrnemlyny.cz/
Související podpořené projekty