THE ART4PSY PROJECT: Promoting Social Inclusion Through Art

PEPSAEE (vedoucí projektu, EL), Art Movement (CZ), L'Appétit des Indigestes (FR), Theofanis Alexandridis Kai Sia Ee (EL)

Projekt ART4PSY zkoumá inovativní způsoby porozumění mezi lidmi s těžkou mentální poruchou a většinovou populací za účelem podpoření jejich sociální inkluze a zároveň podporuje mezinárodní oběh kulturních a kreativních děl vytvářených lidmi s mentálním postižením. ART4PSY zároveň podporuje mentálně postižené při hledání možností uplatnění v kulturních a kreativních odvětvích. ART4PSY navíc podporuje sociální inkluzi, boj se stigmatizací a zlepšuje společenské povědomí o talentu a schopnostech umělců s mentálním postižením. Projekt nabídne mentálně postiženým ze třech různých zemí možnost spolupodílet se na tvorbě Evropského divadelního představení. Scénář bude napsán lidmi, kteří jsou mentálně postiženi. Zkoušky budou probíhat pomocí Skypeu a budou na nich společně pracovat divadelní soubory ze tří zemí. Umělci z různých zemí dostanou možnost spolupracovat se svými kolegy a vyměňovat si s nimi know-how a osvědčené postupy. Závěrečná divadelní hra v každé zemi zapojí všechny tři divadelní soubory: jeden bude vystupovat živě a dva zbývající na videu; rozdílnost řečí bude vyřešena pomocí titulků. Evropské divadelní představení bude součástí festivalu ART4PSY, který se bude odehrávat ve všech třech zemích a bude rovněž zahrnovat výstavu výtvarných děl a fotografií, vytvořených umělci-lidmi s postižením. K zajištění životaschopnosti a dopadu projektu bude vytvořena digitální knihovna a toolkit. Digitální knihovna bude uchovávat a propagovat díla vytvořená v rámci projektu a má ambice stát se nástrojem využívaným pracovišti s mentálně postiženými z celé Evropy. Toolkit bude užitečným průvodcem pro odborníky v oblasti mentálního zdraví, kteří si dají za cíl poskytnout svým pacientům přístup k umělecké kariéře prostřednictvím poradenství.

Příjemce grantu:
PEPSAEE (vedoucí projektu, EL), Art Movement (CZ), L'Appétit des Indigestes (FR), Theofanis Alexandridis Kai Sia Ee (EL)
Část programu:
Kultura
Oblast podpory:
Projekty evropské spolupráce
Celkový grant:
197 912,15 €
Rok získání grantu:
2018
Realizace projektu:
01. 12. 2018 - 01. 11. 2021
Web projektu:
http://www.art4psy.eu
Související podpořené projekty