The Faces Behind the Nose – Promoting Hospital Clowning as a Recognized Genre of Performing Arts

Rote Nasen Clowndoctors International (vedoucí projektu, AT), Zdravotní klaun (CZ), ČERVENÝ NOS (SK), Piros Orr Bohócdoktorok Alapítvány (HU), ROTE NASEN Clowndoctors (AT), CRVENI NOSOVI klaunovidoktori (HR), ROTE NASEN Deutschland (DE), RDEČI NOSKI – CLOWNDOCTORS (SI), RAUDONOS NOSYS Gydytojai klounai (LT)

Projekt Tváře za nosy propagace klaunů v nemocnicích jako zavedeného žánru performativního umění se zaměřuje na vazby mezi performativním uměním, zdravotnictvím a rozvojem. Clowndoctors ztělesňují sociální rozměr performativního umění, kdy samotné představení proměňují v terapeutický a regenerační zážitek a nejen v okamžik odpočinku a uvolnění. Pomocí humoru, interaktivní hry a sociálně vzdělávacího divadla se nemocniční klaunství výrazně podílí na zlepšování prostředí ve zdravotnictví. Představení nemocničních klaunů poskytují tolik potřebnou psycho-sociální podporu pro své publikum, pomáhají se vzchopit zranitelným skupinám a bojují proti stereotypům u lidí s postižením. Projekt seznamuje a prohlubuje povědomí o práci klaunů v nemocnicích široké veřejnosti v Evropě i mimo ni. Zaměření na vzdělávání a výměnu umělců a metodik uměleckých aktivit v nemocnicích podporuje oběh vystupujících umělců a tvorbu a dodává jejich kariérám mezinárodní rozměr. Projekt zahrnuje přenos know-how a realizaci nových formátů s cílem oslovení nového publika (v jiných zeměpisných šířkách a/nebo z jiných kulturních a sociálních skupin). Jádrem věci je podpora kvalitního života nemocných a hospitalizovaných osob, umožňujíc všem využít a účastnit se kulturních podnětů. Vícejazyčnost a rozmanitost uměleckého vyjádření podpoří mezikulturní dialog, sociální soudružnost a umožní propojení konvenčního umění a performativního umění v nemocnicích.

Příjemce grantu:
Rote Nasen Clowndoctors International (vedoucí projektu, AT), Zdravotní klaun (CZ), ČERVENÝ NOS (SK), Piros Orr Bohócdoktorok Alapítvány (HU), ROTE NASEN Clowndoctors (AT), CRVENI NOSOVI klaunovidoktori (HR), ROTE NASEN Deutschland (DE), RDEČI NOSKI – CLOWNDOCTORS (SI), RAUDONOS NOSYS Gydytojai klounai (LT)
Část programu:
Kultura
Oblast podpory:
Projekty evropské spolupráce
Celkový grant:
536 368,25 €
Rok získání grantu:
2014
Realizace projektu:
01. 10. 2014 - 01. 10. 2016
Související podpořené projekty