The Inventor Guglielmo

POPCult di Santoro Giuseppina (IT)
Příjemce grantu:
POPCult di Santoro Giuseppina (IT)
Partneři:

Krutart (CZ) – 58 000 €

Část programu:
MEDIA
Oblast podpory:
Audiovizuální obsah a videohry
Okruh:
European co-development
Výzva:
CREA-MEDIA-2022-CODEV
Celkový grant:
131 900 €
Rok získání grantu:
2022
Související podpořené projekty