The New Dictionary of Old Ideas

MeetFactory (vedoucí projektu, CZ), Trafostacja Sztuki w Szczecinie (PL), hablarenarte (ES), LEPL State Silk Museum (GE)

Projekt má za cíl vytvořit síť nezávislých kulturních institucí v Evropě. Svede dohromady profesionály z Čech, Gruzie, Polska a Španělska za účelem budování mezinárodní spolupráce a vytvoření nových kariérních možností pro umělce a kurátory. Hlavním tématem bude střední Evropa – útvar mezi Východem a Západem, jenž v průběhu staletí mnohokrát změnil svou geografickou a politickou dimenzi. Chceme odpovědět na současnou kulturní a politickou situaci – na vzrůst nacionalismu, populismu, euroskepticismu a protiimigračních nálad ve střední Evropě. Proti těmto tendencím chceme použít nástroj lepšího pochopení regionálních specifik – Nový slovník starých nápadů. Tento projekt je založen na fungujícím rezidenčním programu pražské MeetFactory, na kterém jsme pracovali dříve. Naším cílem je tento program posunout na další úroveň, kdy bude téma místní identity konfrontováno dvěma radikálně odlišnými pohledy – ty bude představovat Hablar En Arte a Silk Museum. To povede k výměně zkušeností a k lepšímu porozumění mezi čtyřmi diametrálně odlišnými zeměmi.

Hlavní aktivity:

  • sympozium – prezentace statu quo vybraných témat; setkání partnerů,
  • vzájemný rezidenční program – možnost spolupráce pro umělce (9) a kurátory (2) v rámci výzkumu a veřejných programů,
  • výstavy – výsledky rezidenčního programu připravené pod dohledem dvou kurátorů ze zemí mimo střední Evropu (Gruzie, Španělsko).

Všichni zúčastnění umělci se zapojí do rezidenčního programu a budou cestovat po zapojených zemích. Odkazem projektu bude udržitelná síť institucí a mezinárodních kontaktů, která bude sloužit jako základ pro další spolupráci. Výsledky výzkumu a výstav budou stimulem pro obnovenou diskuzi a přinesou nová řešení pro společnou evropskou identitu.

Příjemce grantu:
MeetFactory (vedoucí projektu, CZ), Trafostacja Sztuki w Szczecinie (PL), hablarenarte (ES), LEPL State Silk Museum (GE)
Část programu:
Kultura
Oblast podpory:
Projekty evropské spolupráce
Celkový grant:
172 601,60 €
Rok získání grantu:
2018
Realizace projektu:
01. 11. 2018 - 01. 12. 2020
Web projektu:
http://newdictionaryofoldideas.org/
Související podpořené projekty