The Seniors

Vernes (CZ)
Příjemce grantu:
Vernes (CZ)
Partneři:

Vernes (CZ) 50 000 €

Část programu:
MEDIA
Oblast podpory:
Audiovizuální obsah a videohry
Okruh:
European co-development
Výzva:
CREA-MEDIA-2022-CODEV
Celkový grant:
110 000 €
Rok získání grantu:
2022
Související podpořené projekty