The Treasure of the Wyrm

Small Boss (IT)
Příjemce grantu:
Small Boss (IT)
Partneři:

Maur Film (CZ) – 20 000 €

Část programu:
MEDIA
Oblast podpory:
Audiovizuální obsah a videohry
Okruh:
European co-development
Výzva:
CREA-MEDIA-2022-CODEV
Celkový grant:
145 000 €
Rok získání grantu:
2022
Související podpořené projekty