The Ulysses‘ Shelter: Building Literary Residencies Network 3 (Ulysses_Shelter_3)

Ivan Sršen – obrt za nakladništvo i posredništvo "Sandorf" (vedoucí projektu, HR), Culture Reset z. s. (CZ), Društvo Slovenskih Pisateljev (SI), Thraka (GR), Udruženje Krokodil (RS), Inizjamed (MT), Fundació Mallorca Turisme (ES)

Těžištěm projektu Ulysses_Shelter_3 jsou rezidenční pobyty pro mladé spisovatele, překladatele a scénáristy,

Příjemce grantu:
Ivan Sršen – obrt za nakladništvo i posredništvo "Sandorf" (vedoucí projektu, HR), Culture Reset z. s. (CZ), Društvo Slovenskih Pisateljev (SI), Thraka (GR), Udruženje Krokodil (RS), Inizjamed (MT), Fundació Mallorca Turisme (ES)
Část programu:
Kultura
Oblast podpory:
Evropské projekty spolupráce
Výzva:
CREA-CULT-2021-COOP-1
Celkový grant:
199 740 €
Rok získání grantu:
2021
Související podpořené projekty