Theater Reconnecting with Youth: Inspiring Co-creation

Eho Animato (RS, vedoucí projektu), Vice versa (CZ), Peripetija (MK), A(R)CT: Art Can Act (GR), Tri Groša (RS)

Mezioborový projekt rozvíjí vztah mezi divadelními tvůrci a mladým publikem. Součástí projektu jsou osobní i digitální setkání, workshopy a konzultace s odborníky z různých oblastí.

TRY připravuje a testuje nové metody mezinárodní a mezioborové spolupráce, díky nimž budou vytvořeny smysluplné vazby mezi divadelními tvůrci a jejich mladými diváky. Vychází z předpokladu, že umění nelze rozvíjet bez rozvoje jeho publika a naopak. Umělci ze čtyř zemí se společně s mladým publikem zapojí do dvouletého multidisciplinárního tvůrčího výzkumu. Základ metodiky bude tvořit participativní přístup a strategie gamifikace. Různorodé skupiny budou spolupracovat na tvorbě a budou mít jeden a ten samý zájem, který je relevantní v celoevropském kontextu a napříč generacemi – monetizaci. Smíšená skupina divadelníků a mladých účastníků bude mít mnoho příležitostí k diskuzi při osobních i digitálních setkáních, ke tvůrčím dílnám a k získávání podnětů od odborníků z různých oblastí (antropologie, psychologie, ekonomie, designu atd.). Mezinárodní pracovní skupiny budou kreativně zkoumat téma, sdílet své zkušenosti a mapovat tvůrčí proces ve virtuálním co-labu a ve třech týmech spojujících tvůrce a mladé účastníky z různých zemí.

Do projektu TRY je zapojeno pět partnerů, tři přidružení partneři a více než 70 účastníků. Cílem je přispět k rozvoji rozmanitých modelů komunikace mezi mladým publikem a umělci a také propojit evropské divadelní umělce a organizace pracující s mladým publikem a posílit jejich kapacity. Očekávanými výsledky TRY jsou posílení mezinárodní kulturní spolupráce, nové metodiky pro vytváření smysluplných vazeb mezi umělci a mladým publikem, zdůraznění významu mladého publika, silnější propojení a větší zviditelnění evropských divadelních umělců. Mezi výstupy bude 30 místních workshopů, 60 setkání pracovních skupin, tři nadnárodní spolutvorby, dva mezinárodní umělecké tábory (zahajovací a zpětná vazba), virtuální co-lab, online příručka, školení pro budování kapacit a online adresář.

Příjemce grantu:
Eho Animato (RS, vedoucí projektu), Vice versa (CZ), Peripetija (MK), A(R)CT: Art Can Act (GR), Tri Groša (RS)
Část programu:
Kultura
Oblast podpory:
Projekty evropské spolupráce
Výzva:
CREA-CULT-2023-COOP-1
Celkový grant:
200 000 €
Rok získání grantu:
2023
Související podpořené projekty