Thinking David, Stroj na krásné počasí, Melodies of Resilience

Helium Film (CZ)

+ Cestovatel (krátký film)

Příjemce grantu:
Helium Film (CZ)
Část programu:
MEDIA
Oblast podpory:
Audiovizuální obsah a videohry
Okruh:
European mini-slate development
Výzva:
CREA-MEDIA-2023-DEVMINISLATE
Celkový grant:
155 000 €
Rok získání grantu:
2023
Web projektu:
Helium Film
Související podpořené projekty