Timeless, Golem, Veggierado

Hausboot Production (CZ)
Příjemce grantu:
Hausboot Production (CZ)
Část programu:
MEDIA
Oblast podpory:
Audiovizuální obsah a videohry
Okruh:
European mini-slate development
Výzva:
CREA-MEDIA-2021-DEVMINISLATE
Celkový grant:
170 000 €
Rok získání grantu:
2021
Web projektu:
Siréna Film
Související podpořené projekty