Transformative Territories: performing transition through the arts

Coal (FR, vedoucí projektu), Art Dialogue (CZ), Parti Poetique (FR), Asociación Campo Adentro (ES), Locus Athinon (GR), Instituto Terra de Memória - Centro de Estudos Superiores de Macao (PT)

Spolupráce kulturních organizací, které sídlí v atypických nebo průkopnických prostorech, na hledání udržitelného způsobu života na planetě prostřednictvím kultury povede ke vzniku transformačních uměleckých postupů.

Šest partnerů z pěti evropských zemí, kteří si uvědomují potřebu nově definovat význam uměleckých postupů v našich společnostech a konkrétně ztělesňují velké ambice Nového evropského Bauhausu, se setkává v rámci projektu Transformative Territories: Performing Transition through Arts. Každé z těchto míst je ve své podstatě na poli experimentu, a to díky atypickým a průkopnickým prostorům, jejich společným cílem je však sounáležitost s naší planetou. Ve svých domovinách přispívají každý den k vytváření odolných a inkluzivních kulturních modelů. Představují skutečné laboratoře pro experimentování a vzdělávání se v tom, čemu říkáme transformační umělecké postupy. Tyto postupy, které přináší nová generace umělců a které vznikají na základě kolektivních a participativních transdisciplinárních procesů, přináší možnosti a cesty, jak proměnit způsob našeho života na planetě Zemi. Představují řešení pro ekologickou přeměnu území prostřednictvím kultury. Prostřednictvím zahraničního výzkumu, kolektivních rozhodnutí, hodnocení vědeckého výboru, vytváření metodických nástrojů a šíření informací si projekt klade za cíl zhodnotit tyto inovační laboratoře a potenciál jejich postupů. Projekt se proto zaměřuje na

  • zvýšení cirkulace umělců, děl a metodik v nově vznikající oblasti transformačních uměleckých praktik, posílení kapacit míst a umělců, které podporují prostřednictvím strukturování inovativních pedagogik a sítě;
  • vytvoření skutečné platformy pro výměnu a vzájemnou podporu mezi těmito organizacemi;
  • šíření jejich specifického know-how v celém kulturním sektoru a do dalších odvětví ekologické transformace za účelem udržitelné proměny území a našeho způsobu života na nich.
Příjemce grantu:
Coal (FR, vedoucí projektu), Art Dialogue (CZ), Parti Poetique (FR), Asociación Campo Adentro (ES), Locus Athinon (GR), Instituto Terra de Memória - Centro de Estudos Superiores de Macao (PT)
Část programu:
Kultura
Oblast podpory:
Evropské projekty spolupráce
Výzva:
CREA-CULT-2023-COOP-1
Celkový grant:
200 000 €
Rok získání grantu:
2023
Související podpořené projekty