Trust Me, I’m an Artist

Stichting Waag Society (vedoucí projektu, NL), Mezinárodní centrum pro umění a nové technologie (CIANT) (CZ), The Arts Catalyst (UK), Zavod za kulturo, umetnost in izobraževanje Kersnikova (SI), Københavns Universitet (DK)

Cílem projektu je prozkoumat, jaké přístupy mohou umělci a kulturní instituce zvolit ve vztahu k biotechnologiím a biomedicíně, aby se více inovovala umělecká tvorba, způsoby prezentace uměleckých děl a rozvíjela nová evropská publika. Umělci, instituce a veřejnost by v rámci projektu měli nabýt předpokladů potřebných k porozumění etickým problémům, které vyvstávají při tvorbě a vystavování děl s přesahem do biotechnologie a biomedicíny. Navíc, zúčastněné subjekty z oblasti vědy a technologií získají nové etické rámce pro úspěšnou spolupráci s aktéry kulturních a kreativních odvětví. Posílení důvěry zástupců odborů otevře umělcům a kreativním organizacím příležitosti pro nové spolupráce napříč Evropou i celým světem. Umělci často inklinují k práci odehrávající se v prvních liniích nových inovací a posouvají hranice možného dále; přitom však řeší i etické a filozofické výzvy týkající se nových technologií, jež rezonují celou společností. Právě tento projekt má potenciál přenést je do popředí současného výzkumu. Jeho výstupy povedou k novým způsobům reflexe toho jak se umění, biotechnologie a biomedicína mohou křížit a doplňovat a spojí dohromady odlišné aktéry a publika, čímž dají vzniknout novým metodikám práce v umění, vědě a technologii. Projekt v sobě zahrnuje sérii praktických a otevřených workshopů; rozsáhlou řadu událostí performativního rázu (před živým publikem), kde vybraný umělec představí eticky komplexní dílo etické radě (v souladu se zvyklostmi hostitelské země); hlavní sympozium; putovní výstavu; řadu publikací; web; a formát pro distribuci do dalších kulturních institucí, uměleckým skupinám, komunitám, studentům a jednotlivcům a dalším posouvat dialog vytvářením vlastních DIY akcí “Věř mi, já jsem umělec”, čímž projekt zanechá odkaz toho, co se naučíme.

Příjemce grantu:
Stichting Waag Society (vedoucí projektu, NL), Mezinárodní centrum pro umění a nové technologie (CIANT) (CZ), The Arts Catalyst (UK), Zavod za kulturo, umetnost in izobraževanje Kersnikova (SI), Københavns Universitet (DK)
Část programu:
Kultura
Oblast podpory:
Projekty evropské spolupráce
Celkový grant:
197 727,49 €
Rok získání grantu:
2014
Realizace projektu:
01. 11. 2014 - 01. 06. 2017
Web projektu:
http://trustmeimanartist.eu/
Související podpořené projekty