Umbrella for Music Curators (UFMC)

Zahrady soutoku z. s. (vedoucí projektu, CZ), Hevhetia (SK), Żorskie Towarzystwo Kulturalne "Kontrapunkt" (PL), Stichting Hogeschool der Kunsten Den Haag (NL)

Umbrella for Music Curators je projekt zaměřený na zvýšení konkurenceschopnosti evropského segmentu tzv. nezávislé nebo nekomerční hudby.

Digitalizace zastihla tento segment nepřipravený, protože hlavní hudební platformy neposkytují spravedlivý podíl všem autorům a vydavatelům. Cílem projektu je vytvořit platformu pro streamování a licencování hudby na vyžádání a interaktivní „rozhlasové“ rozhraní s podcasty o hudbě od vybraných hudebních odborníků. Projekt pomůže vybudovat sdílenou síť technologických a marketingových nástrojů. Tento inovativní distribuční model přinese účastníkům konkurenční výhodu a posílí společné rozšiřování a propagaci evropského kulturního dědictví.

Příjemce grantu:
Zahrady soutoku z. s. (vedoucí projektu, CZ), Hevhetia (SK), Żorskie Towarzystwo Kulturalne "Kontrapunkt" (PL), Stichting Hogeschool der Kunsten Den Haag (NL)
Část programu:
Kultura
Oblast podpory:
Projekty evropské spolupráce
Výzva:
CREA-CULT-2022-COOP-1
Celkový grant:
199 619 €
Rok získání grantu:
2022
Související podpořené projekty