(Un)common Spaces

Lieux Publics (vedoucí projektu, FR), Čtyři dny (CZ) a dalších 13 partnerů a 12 přidružených partnerů
Foto: Grégoire Édouard

V době, kdy evropské společnosti procházejí významnými změnami, musí být umění v popředí a nabízet nové perspektivy. Aby se obnovilo spojení mezi uměním a společností, stále více umělců opouští konvenční prostory a pracuje ve veřejném prostoru a s veřejným prostorem, v přímém kontaktu s občany a obyvateli. Cílem projektu je podpořit silný růst tohoto sektoru v evropském měřítku a znovuobjevit vztah mezi kulturním sektorem a občanskou společností.

Partneři kolem sebe shromáždí okruh umělců a okruh občanů. Tento nový formát spolupráce, který je výsledkem odborných znalostí partnerů IN SITU, odráží jejich přesvědčení, že sdílení dovedností, umělecké vize a pluralita perspektiv je dnes relevantním způsobem jak zajistit, aby umělecká díla našla odezvu u širokého a rozmanitějšího publika.

Změna perspektivy:

  • dát smysl hlubším vztahům mezi umělci a obyvateli: prozkoumat různé způsoby účasti publika a s publikem,
  • nabídnout účastnícím se umělcům mnohostrannou cestu, na níž budou dlouhodobě podporováni,
  • osídlit a regenerovat veřejný prostor tím, že se umělci společně s občanskou společností vypořádají s výzvami evropského veřejného prostoru.
Příjemce grantu:
Lieux Publics (vedoucí projektu, FR), Čtyři dny (CZ) a dalších 13 partnerů a 12 přidružených partnerů
Část programu:
Kultura
Oblast podpory:
Projekty evropské spolupráce
Celkový grant:
2 000 000 €
Rok získání grantu:
2020
Realizace projektu:
01. 11. 2020 – 31. 10. 2024
Web projektu:
https://www.in-situ.info/activities/un-common-spaces-2020-2024-e39316eb
Související podpořené projekty