UNLOCK THE CITY! Theatre as tool for post pandemic sustainable transformation of the European urban landscape

Fondazione Piccolo Teatro di Milano – Teatro d'Europa (vedoucí projektu, IT), Akademie múzických umění (CZ), Politecnico di Milano (IT), Het Toneelhuis (BE), Teatrul Tineretului Piatra Neamț (RO), Fundació Teatre Lliure (ES), Høgskolen i Østfold (NO)

UNLOCK THE CITY! je regenerační projekt, jehož cílem je vyvinout integrovanou pracovní metodu, která kombinuje vědecký a designový výzkum s divadelní praxí a činí z ní nástroj pro nastartování procesů udržitelného rozvoje v postpandemickém městě.

Projekt působí v místech nebo oblastech, které hrály klíčovou roli pro občany během pandemie, a zkoumá koncept omezení (ekonomického, sociálního, fyzického atd.) ve městě uvnitř a po pandemii, a to na třech různých úrovních: budova (Objekt), komunita (Subjekt), vztah mezi městskou oblastí a divadlem (Vztah). Díky vytvoření mezinárodní sítě – v níž dochází k úzké spolupráci umělců, divadelníků, studentů, univerzitních profesorů a odborníků z různých oborů – projekt během 36 měsíců rozvíjí průzkumy na území zaměřené na studium krajiny v postpandemickém městě a přípravu na vytvoření a realizaci 12 divadelních představení svěřených 10 evropským umělcům. Tyto aktivity budou propojeny a realizovány prostřednictvím workshopů a tematických vzdělávacích kurzů pro univerzitní studenty a přispějí k makrocíli projektu: vytvořit kvalitativní a vnímatelný růst z hlediska obyvatelnosti, přístupnosti a udržitelnosti městských prostor prostřednictvím zvyšování povědomí, posilování a aktivního zapojení komunit, veřejné správy a dalších aktérů. Projekt vzniká v 6 různých zemích (Belgie, Česko, Itálie, Norsko, Rumunsko, Španělsko) a spojují se v něm 4 divadelní instituce se silným mezinárodním posláním se 2 akademiemi specializovanými na scénický design a 1 univerzitou specializovanou na studium krajiny. Stejně jako model města, k němuž směřuje, je UNLOCK THE CITY! otevřeným projektem, jehož cílem je prostřednictvím opakovatelné metody a formulace konkrétních návrhů opatření přispět k politice Evropské unie v oblasti Zelené dohody.

Příjemce grantu:
Fondazione Piccolo Teatro di Milano – Teatro d'Europa (vedoucí projektu, IT), Akademie múzických umění (CZ), Politecnico di Milano (IT), Het Toneelhuis (BE), Teatrul Tineretului Piatra Neamț (RO), Fundació Teatre Lliure (ES), Høgskolen i Østfold (NO)
Část programu:
Kultura
Oblast podpory:
Evropské projekty spolupráce
Výzva:
CREA-CULT-2022-COOP-2
Celkový grant:
969 439 €
Rok získání grantu:
2022
Související podpořené projekty