Unprepared Hearts

MUBA – Fondazione Museo dei Bambini in Breve (vedoucí projektu, IT), Sladovna Písek (CZ), Da'DeCe (RO)

Projekt Nepřipravená srdce je odpovědí tří kulturních institucí, které prezentují umění dětem ve věku 9–13 let v oblasti neexistujícího citového vzdělávání. Jedná se o uměleckou cestu, která vede skrze tři země a pojednává o těle a jeho změnách, ztrátě emocí, která nastává v předpubertálním věku, vývoji mezilidských vztahů a o setkání s rozdíly (v pohlaví, rase, sexuální orientaci). Zapojeny jsou tři země, které mají málo zkušeností s citovým vzděláváním, ale cítí silný společenský požadavek se tímto tématem zabývat: italské MUBA – Dětské muzeum Milán, Česká republika – Písecká dětská galerie Sladovny v Písku, Rumunsko – kulturní asociace Da’DeCe, úzce spolupracující s hlavními muzejními institucemi v zemi.

Cílem projektu je:

  • prohloubit téma citového vzdělávání,
  • zažít model společné tvorby nápadů a plánů a výměny mezi zeměmi, jež chtějí zvýšit úroveň zkušeností v rámci tohoto tématu,
  • experiment v oblasti využití umělecké metafory aplikované na pocity, inovovat obsah,
  • poskytnutých informací skrze představy, návrhy, organizaci a vedení ateliérů,
  • podporovat děti v předpubertálním věku v získávání výsledků učení, aplikovaných na citové vzdělávání s výhledem na zlepšení jejich osobního vývoje.

Strategie projektu předpovídá vytvoření nového opakovatelného formátu, založeného na propojení dovedností, jež má každá ze zúčastněných organizací. Jádrem projektu jsou interdisciplinární ateliéry, v nichž se umělci setkávají s odborníky na vzdělávání, mladými lidmi, učiteli a rodinami, podporované mezinárodní skupinou expertů, kurátorů a kulturních operátorů, která celý projekt kontroluje a syntetizuje výsledky všeho, co se v rámci projektů naučí, do formy hodnocení, které bude platné i po konci projektu.

Více informací naleznete v sekci Příběhy podpořených projektů.

Příjemce grantu:
MUBA – Fondazione Museo dei Bambini in Breve (vedoucí projektu, IT), Sladovna Písek (CZ), Da'DeCe (RO)
Část programu:
Kultura
Oblast podpory:
Projekty evropské spolupráce
Celkový grant:
177 914,74 €
Rok získání grantu:
2018
Realizace projektu:
01. 09. 2018 - 01. 08. 2020
Web projektu:
http://www.unpreparedhearts.com/
Související podpořené projekty