Utrpení Gerty Schnirch, Drtikol, Národní třída, Rulaman, Perla

Negativ (CZ)

Ze souboru pěti podpořených projektů byl zatím realizován celovečerní film Národní třída. Snímek o svérázném chlapíkovi ze sídliště natočil Štěpán Altrichter podle stejnojmenné knihy Jaroslava Rudiše. Příběh v hlavní roli s Hynkem Čermákem kombinuje dramatický příběh s černým humorem. Česká premiéra 26. 9. 2019 (distribuce Falcon).

Příjemce grantu:
Negativ (CZ)
Část programu:
MEDIA
Oblast podpory:
Audiovizuální obsah a videohry
Okruh:
Vývoj - soubor projektů
Výzva:
EACEA/21/2016
Celkový grant:
190 000 €
Rok získání grantu:
2017
Web projektu:
Národní třída
Související podpořené projekty