Versopolis

Beletrina (vedoucí platformy, SI), Spolek pro Prahu literární (CZ) a více než tři desítky literárních festivalů/organizací

Versopolis je evropská básnická platforma, která vytváří nové příležitosti pro začínající evropské básníky.

Versopolis podporuje překlady vybraných děl začínajících básníků do angličtiny a dalších evropských jazyků. Umožňuje zveřejnění těchto děl v tištěných brožurách, elektronických knihách a na webových stránkách Versopolisu (spolu s úplným profilem). Versopolis rovněž podporuje mobilitu básníků pořádáním řady hostování na různých evropských literárních festivalech. To vytváří nespočet příležitostí k navazování kontaktů se zahraničními nakladateli, literárními agenty, médii a dalšími aktéry v oblasti literatury. Těmto vynikajícím tvůrcům tak pomáhá prorazit na evropské a světové básnické scéně.

Příjemce grantu:
Beletrina (vedoucí platformy, SI), Spolek pro Prahu literární (CZ) a více než tři desítky literárních festivalů/organizací
Část programu:
Kultura
Oblast podpory:
Evropské platformy
Celkový grant:
499 544,48 €
Rok získání grantu:
2020
Realizace projektu:
01. 12. 2019 – 30. 11. 2020
Web projektu:
http://www.versopolis-poetry.com
Související podpořené projekty