Visegrad Animation Forum

Asociace animovaného filmu (CZ)

CEE Animation Forum (dříve Visegrad Animation Forum) je iniciativou profesionálních asociací animátorů z Česka, Slovenska, Polska, Maďarska a Slovinska. Zaměřuje se na podporu animace ve střední a východní Evropě prostřednictvím koprodukčních aktivit a networkingu. Primární aktivitou je organizace třídenního fóra v Česku v rámci mezinárodního festivalu animovaných filmů Anifilm (dříve Třeboň, nyní Liberec). Vybraní tvůrci během něj mají jedinečnou příležitost konzultovat své animované projekty s pozvanými experty, získat od nich cennou zpětnou vazbu a rady, jak zdokonalit svoji prezentaci, scénář nebo produkční strategii. Zároveň mají šanci získat pro svůj projekt koprodukčního partnera během prezentace před filmovými profesionály – včetně producentů, dramaturgů TV stanic, ředitelů festivalů, distributorů, investorů nebo zástupců národních filmových fondů.

Příjemce grantu:
Asociace animovaného filmu (CZ)
Část programu:
MEDIA
Oblast podpory:
Přístup na trh a propagace
Okruh:
Přístup na trh
Výzva:
EACEA/15/2015
Celkový grant:
52 000 €
Rok získání grantu:
2016
Web projektu:
CEE Animation Forum
Související podpořené projekty