Výjimeční

GAUMONT (FR)

Bruno (Vincent Cassel) vede spolek pro autistické děti a dospívající, jejichž případy jsou tak komplikované, že je všude jinde odmítli. Jeho nejlepší přítel Malik (Reda Kateb) učí mladistvé ze sociálně slabých rodin, jak se o tyto děti starat. Přes 20 let žijí Bruno a Malik ve světě lidí, s nimiž si společnost neví rady.
Premiéra: 28. 11. 2019 (Bioscop)

Příjemce grantu:
GAUMONT (FR)
Partneři:

Bioscop (CZ)

Část programu:
MEDIA
Oblast podpory:
Distribuce a online distribuce
Okruh:
Selektivní podpora distribuce
Výzva:
EACEA/28/2018
Celkový grant:
849 786 €
Rok získání grantu:
2019
Web projektu:
Výjimeční
Související podpořené projekty