We are Hamlet (WAHA)

Bremer Shakespeare Company (DE, vedoucí projektu), Prague Shakespeare Company (CZ), The Odesa Academic Ukrainian Music and Drama Theater V. Vasylko (UA)

Projekt přinese nové zpracování klasické alžbětinské hry o existenciálních otázkách. V tomto mezinárodním a mnohojazyčném představení se každý herec na chvíli stane Hamletem.

Hamlet od Williama Shakespeara je jediná hra, která si pokládá důležité existenční otázky, jež se týkají všech lidí napříč sociálními, politickými, ekonomickými, vzdělávacími, environmentálními, náboženskými a rasovými hranicemi. Hra zkoumá konflikt mezi soukromou a veřejnou povinností a povinností jednotlivce vůči sobě samému a státu. Jedná se o typicky evropskou hru, která má kořeny v alžbětinských klasických principech zkoumání základních otázek – Kdo jsem? Proč jsem? Co musím dělat?
Bremer Shakespeare Company z Německa bude spolupracovat s Prague Shakespeare Company v Praze v České republice a Oděským akademickým ukrajinským hudebně-dramatickým divadlem pojmenovaným po Va, aby vytvořili jedinečný 100minutový divadelní zážitek – WE ARE HAMLET.

WE ARE HAMLET je nové zpracování Hamleta, založené na anglickém jazyce a zároveň mnohojazyčné a vytvořené mezinárodní skupinou umělců, divadelníků a pedagogů, kteří spolupracují na osvětě, inspiraci, vzdělávání a zábavě diváků v celé Evropě.

Jedinečnost hry WE ARE HAMLET spočívá v tom, že zdůrazňuje, že v dnešním světě je každý Hamletem. Diváci budou inscenaci vnímat výhradně z Hamletova pohledu. V průběhu představení však budou roli Hamleta hrát všichni herci z každého partnerského divadla. Každý herec (muž, žena, nebinární) se v různých momentech příběhu ujme role Hamleta. Tím se zdůrazní, jak se role Hamleta a otázky, které hra předkládá, týkají nás všech v dnešní Evropě. Bez ohledu na to, který herec bude hrát roli Hamleta, mu budou pomáhat ostatní herci hrající ostatní hlavní role. Když každý ze sedmi hlavních herců přednese jednu z hlavních Hamletových sólových promluv – světoznámých monologů – budou tyto promluvy hrány v rodném jazyce umělce – což poskytne další rovinu rozmanitosti projevu, myšlení a zkoumání otázek dneška.

Příjemce grantu:
Bremer Shakespeare Company (DE, vedoucí projektu), Prague Shakespeare Company (CZ), The Odesa Academic Ukrainian Music and Drama Theater V. Vasylko (UA)
Část programu:
Kultura
Oblast podpory:
Projekty evropské spolupráce
Výzva:
CREA-CULT-2023-COOP-1
Celkový grant:
200 000 €
Rok získání grantu:
2023
Související podpořené projekty