We Can Change the World (We Cult)

Centro Teatro dei Navigli (vedoucí projektu, IT), Geisslers Hofcomoedianten z. s. (CZ), Waggonhalle Kulturzentrum (DE); Český rozhlas (přidružený partner, CZ)

Cílem projektu je podněcovat mladé lidi k úvahám o důležitých aktuálních otázkách, zejména o inkluzivitě a životním prostředí.

Prostřednictvím výměny poznatků mezi různými kulturami chceme dosáhnout toho, aby si jednotlivci uvědomili, že jsou součástí společenství, v němž je každý jednotlivec nezbytný a je povolán k tomu, aby hrál aktivní roli při vytváření lepšího světa. Komunita lidí, která vznikne, pak bude vedena k zamyšlení nad tím, že v tomto vzájemně propojeném systému jsme všichni spojeni se Zemí, zdrojem života a obživy, a proto jsme povoláni ji chránit a zachovávat. K tomuto účelu využíváme divadelní umění, které je díky mnoha výrazovým jazykům poutavé a snadno přístupné všem. Projekt proto počítá s realizací tří divadelních představení v roce 2024, která vzejdou z výměny myšlenek a názorů, jež se uskuteční prostřednictvím workshopů a společných zkušeností v průběhu roku 2023. Protože cílem je šířit nový způsob myšlení a jednání, bude velký prostor věnován komunikaci a šíření nejen výsledných uměleckých děl, ale i celého ideového a metodického procesu, který vedl k jejich vzniku.

Příjemce grantu:
Centro Teatro dei Navigli (vedoucí projektu, IT), Geisslers Hofcomoedianten z. s. (CZ), Waggonhalle Kulturzentrum (DE); Český rozhlas (přidružený partner, CZ)
Část programu:
Kultura
Oblast podpory:
Projekty evropské spolupráce
Výzva:
CREA-CULT-2022-COOP-1
Celkový grant:
199 100 €
Rok získání grantu:
2022
Související podpořené projekty