What’SAP – Exchange of Social Art Practices

Pro Progressione (vedoucí projektu, HU), Divadlo Archa (CZ), DK-Bel (FR), Kulturanova (RS)

Očekávání sociálních změn je věčný problém, vždy je zásadní mít po ruce odborníky, kteří mohou prostřednictvím umění podporovat změny a usnadňovat jejich přijetí. Projekt What’SAP si klade za cíl propagovat přijetí společensky zaměřených uměleckých postupů jako jedinečné a specifické profese po celé Evropě. Od výměny znalostí přes dvoutýdenní tréninkový proces až po pravidelnou práci a uměleckou tvorbu je naším cílem výměna stávajících znalostí partnerských organizací, začleňování teoretických a praktických znalostí, vývoj snadno naučitelných profesionálních postupů prostřednictvím sdílení zkušeností a zpětných vazeb a objevování nových způsobů pro zapojování publika do sociálně zaměřené tvorby a mezikulturního dialogu. Partneři projektu pracují s místními znevýhodněnými komunitami (romská mládež, adolescenti se zdravotním postižením a uprchlíci). Mládež je zapojena do umělecké tvorby lokálního uměleckého díla a dvoutýdenního Mezinárodního uměleckého tábora pro mládež, který účastníkům poskytuje možnost mobility a nabytí jedinečných mezinárodních zkušeností, zatímco vzniklá participativní představení podporují prostřednictvím umění společenské změny.

Projekt přináší dva hlavní umělecké výstupy: 1) kolektivní tvorbu, jejímž výsledkem je imerzivní divadelní představení, které společně vytvářejí a v němž účinkují znevýhodnění adolescenti a profesionální odborníci, 2) vzdělávací představení pro děti, vytvářená profesionálními herci-učiteli.

Oba typy představení jsou zastoupeny v každé partnerské zemi za účelem šíření výstupů projektu mezi profesionálním i širokým publikem. Uznání sociálně angažovaných uměleckých postupů jako profese zvyšuje úroveň a význam metodiky v sociální a umělecké oblasti a činí mobilitu dostupnou pro adolescenty a odborníky.

Příjemce grantu:
Pro Progressione (vedoucí projektu, HU), Divadlo Archa (CZ), DK-Bel (FR), Kulturanova (RS)
Část programu:
Kultura
Oblast podpory:
Projekty evropské spolupráce
Celkový grant:
200 000 €
Rok získání grantu:
2020
Realizace projektu:
01. 10. 2020 - 01. 12. 2022
Web projektu:
https://www.divadloarcha.cz/
Související podpořené projekty