World of Walls

Guča (SK)
Příjemce grantu:
Guča (SK)
Partneři:

CLAW AV (CZ) – 12 300 €

Část programu:
MEDIA
Oblast podpory:
Audiovizuální obsah a videohry
Okruh:
European co-development
Výzva:
CREA-MEDIA-2022-CODEV
Celkový grant:
30 000 €
Rok získání grantu:
2022
Související podpořené projekty