Život k sežrání

Barletta (CZ)
Příjemce grantu:
Barletta (CZ)
Část programu:
MEDIA
Oblast podpory:
Audiovizuální obsah a videohry
Okruh:
Vývoj - jednotlivé projekty
Výzva:
EACEA/17/2014
Celkový grant:
60 000 €
Rok získání grantu:
2015
Související podpořené projekty