Zjevení

Artcam Films (CZ)

Jacques pracuje jako reportér ve velkých francouzských regionálních novinách. Jeho pověst nezaujatého a nadaného investigativního novináře upoutá pozornost Vatikánu, který si ho najme na splnění zvláštního úkolu.
Premiéra: 17. 1. 2019 (Artcam Films)

Příjemce grantu:
Artcam Films (CZ)
Část programu:
MEDIA
Oblast podpory:
Distribuce a online distribuce
Okruh:
Selektivní podpora distribuce
Výzva:
EACEA/12/2017
Celkový grant:
8 300 €
Rok získání grantu:
2018
Web projektu:
Zjevení
Související podpořené projekty