Zlín Film Festival – Mezinárodní festival filmů pro děti a mládež

FILMFEST (CZ)

Zlín Film Festival je nejstarší, největší a nejvýznamnější filmovou přehlídkou svého druhu na světě. Jedná se o mezinárodní událost s vynikajícím renomé, kde je každoročně uvedeno přes 350 snímků z více než 50 zemí. Od roku 2010 přesahuje návštěvnost festivalu 95 000 dětí i dospělých. Posláním Zlín Film Festivalu je prezentace současné celosvětové filmové tvorby pro děti a mládež a její konfrontace s běžně dostupnou audiovizuální nabídkou. Důležitým aspektem festivalu je snaha mladé diváky nejen bavit, ale také je prostřednictvím filmu vzdělávat, rozšiřovat jejich povědomí o okolním světě, rozvíjet estetické, sociální a morální cítění. Festival je aktivním členem European Children’s Film Association a International Centre of Films for Children and Young People (CIFEJ). Organizuje také rozsáhlý doprovodný, odborný a charitativní program.

Příjemce grantu:
FILMFEST (CZ)
Část programu:
MEDIA
Oblast podpory:
Festivaly
Okruh:
Festivaly
Výzva:
EACEA/32/2018
Celkový grant:
63 000 €
Rok získání grantu:
2019
Web projektu:
Zlín Film Festival
Související podpořené projekty