Zóna dopadu

Arsy-Versy (SK)
Příjemce grantu:
Arsy-Versy (SK)
Partneři:

nutrodukce (CZ) – 17 280 €

Část programu:
MEDIA
Oblast podpory:
Audiovizuální obsah a videohry
Okruh:
European co-development
Výzva:
CREA-MEDIA-2022-CODEV
Celkový grant:
45 000 €
Rok získání grantu:
2022
Související podpořené projekty