Zvířata

Incitus (NO)
Příjemce grantu:
Incitus (NO)
Partneři:

Bull Film (CZ) – 40 000 €

Část programu:
MEDIA
Oblast podpory:
Audiovizuální obsah a videohry
Okruh:
European co-development
Výzva:
CREA-MEDIA-2022-CODEV
Celkový grant:
90 000 €
Rok získání grantu:
2022
Související podpořené projekty