Podpořte kampaň #CulturalDealEU

Kultura je to, co nás spojuje. Je základem evropského projektu a určuje naši budoucnost. Závažnost krize Covid-19 znovu prokázala, že kultura není luxusem, ale nutností pro budování soudržných, rovných, udržitelných a svobodných společností. Cultural Deal for Europe je výzvou širšího evropského kulturního společenství k uznání klíčové role kultury při utváření budoucnosti našich životů.

Culture Action Europe, Evropská kulturní nadace a Europa Nostra společně navrhly rámec Cultural Deal for Europe.
Cílem této zastřešující strategie je postavit kulturu do středu evropského dění a začlenit ji do všech oblastí politiky: od udržitelnosti po geopolitické ambice Evropy. Kulturní dohoda pro Evropu je koncipována jako plán směřující k vyváženějšímu, efektivnějšímu a inkluzivnějšímu rozvoji Evropy.

Kampaň #CulturalDealEU vyzývá hlavy států a vlád členských států EU, aby ve svých národních plánech odolnosti a obnovy (NRP) věnovaly kultuře alespoň 2 %. Požaduje také plné zahrnutí kultury do Agendy udržitelného rozvoje 2030 a evropské Green Deal. #CulturalDealEU je také výzvou k relevantní a včasné podpoře kulturních profesionálů v post-covidové době a výzvou k zapojení umělců, kreativců, kulturních profesionálů, nezávislých, amatérských, neziskových, dobrovolnických a občanských organizací do konference o budoucnosti Evropy (Conference on the Future of Europe).

Kampaň můžete svým podpisem podpořit zde.

Všechny novinky