Zavřít

Focal Point: Upcycling Cultural Heritage

Proč a pro koho pečujeme o kulturní dědictví? Co mohou paměťové instituce nabídnout společnosti? Jaký je vztah kulturního dědictví a současného umění?

Kulturní dědictví spoluvytváří naši identitu, a promítá se tak do našeho každodenního života. Jestliže chceme prožít plnohodnotnou a smysluplnou budoucnost, je důležité mít stále na paměti, že historie byla kdysi současností a že naše současnost se každým okamžikem stává minulostí. Dnešní přelomová doba přináší naléhavé otázky, jak s kulturním odkazem nakládat. Nelze jej pouze uchovávat a nekriticky k němu vzhlížet, odkaz musí žít.

O současných trendech v oblasti práce s kulturním dědictvím a jeho publikem budeme diskutovat s řadou zahraničních i tuzemských hostů. Naše pozvání přijali například kurátorka Centre for Contemporary Arts Glasgow Viviana Checchia (UK), ředitel Diecézního archivu Sankt Pölten Thomas Aigner (AT) nebo odborník na megatrendy Tristan Horx (AT).
V panelu zaměřeném na reflexi kulturního dědictví v umělecké tvorbě zasednou například šperkařka a laureátka ocenění Designér roku roku 2017 Nastassia Aleinikava, umělkyně a držitelka ocenění Architekt roku 2017 Kateřina Šedá nebo neokonceptuální umělec Tomáš Džadoň.

Konference je organizována u příležitosti Evropského roku kulturního dědictví 2018. Ten upozorňuje na význam historických památek, uměleckých děl, na řemeslné dovednosti i příběhy našich předků, které se předávají z generace na generaci. Kulturní dědictví spoluvytváří naši identitu, a promítá se tak do našeho každodenního života.

Na konferenci navazuje akce Střed zájmu: PUBLIKUM, v rámci níž se představí dvanáct zajímavých příkladů práce s publikem, tentokrát z oblasti kulturního dědictví. Více informací najdete zde.

 

PROGRAM

9.00–9.30        Registrace

9.30–9.50        Oficiální zahájení

Představitel Ministerstva kultury ČR; Michal Bregant, ředitel Národního filmového archivu; Pavla Petrová, ředitelka Institutu umění – Divadelního ústavu.

9.50–10.30      Trendy, které hýbou společností, Tristan Horx, Future Family

10.30–11.10    Kulturní dědictví 3.0, Pier Luigi Sacco, profesor ekonomie kultury a expert na kulturní politiku, IULM, Milán, Itálie

11.10–11.30   Přestávka

11.30–15.30   Pro koho pečujeme o kulturní dědictví a co mohou paměťové instituce nabídnout společnosti?

Již delší dobu se hovoří o tom, že paměťové instituce a památkové objekty musí přehodnotit své poslání. V minulosti se ustálil přístup zaměřený spíše na sběr a ochranu oproti činnosti prezentační, vzdělávací nebo zážitkové. Novým trendem je vnímat návštěvníky jako středobod organizace, vždyť právě pro ně naši minulost uchováváme. Reflektují paměťové instituce dostatečně současný stav a změny ve společnosti? Znají své cílové skupiny a dokážou je efektivně oslovovat?

Muzea, knihovny a archivy disponují unikátním bohatstvím, ve svých sbírkách a fondech shromažďují a pečují o obrovské množství děl a informací. Jakým způsobem je možné aktualizovat „staré“ informace pro nové produkty, služby, zážitky či reagovat na naléhavá celospolečenská témata, aby odkaz minulosti nebyl zapomenut a žil i dnes? Jak a s kterými partnery (umělci, veřejná správa, školy, podnikatelé) spolupracovat, aby taková činnost měla co nejširší dopad?

11:30–13:00 Panel 1

Moderuje: Alexander Michailidis

 • Iva Knobloch a Radim Vondráček, Uměleckoprůmyslové museum
 • Lucie Česálková, Národní filmový archiv
 • Kateřina Slavíková a Ivo Janoušek, Městské divadlo Český Krumlov – Kláštery Český Krumlov
 • Tomáš Žižka, scénograf a kurátor

13.00–14.00  Oběd

14.00–15.30 Panel 2

Moderuje: Pier Luigi Sacco

 • Thomas Aigner, Diecézní archiv St. Pölten, Rakousko
 • Viviana Checchia, Centre for Contemporary Arts, Glasgow, Velká Británie
 • Ludovico Solima, Università degli Studi della Campania „Luigi Vanvitelli“, Neapol, Itálie

15.30–15.45    Přestávka

15.45–17.00    Jaký je vztah kulturního dědictví a současného umění?

Kulturní dědictví a současné umění jsou často vnímány jako dva oddělené světy. Na úřadech mají samostatná oddělení i rozpočty, pracovníci paměťových institucí stejně jako umělci na sebe navzájem mnohdy hledí s nepochopením a nedůvěrou. Jak se samotným umělcům tvoří ve světě kulturního dědictví? Inspirují se minulostí? Využívají sbírky a fondy paměťových institucí? Nacházejí ve své tvorbě nové koncepty či metody? A jak umělecká díla inspirovaná kulturním dědictvím přijímá veřejnost?

Moderuje: Andrea Culková

 • Nastassia Aleinikava
 • Kateřina Šedá
 • Tomáš Džadoň
 • Jiří Honzírek
 • Tereza Brdečková

Od 19.00 pokračuje akce programem Střed zájmu: Publikum kulturního dědictví – prezentace dvanácti českých projektů vybraných na základě otevřené výzvy.

REGISTROVAT SE NA AKCI

Registrační formulář najdete zde.

KOUPIT VSTUPENKY

Vstupenky na konferenci Focal Point: Upcycling Cultural Heritage i na navazující akci Střed zájmu: PUBLIKUM koupíte na stránkách Divadla Archa.

 

Focal Point: Upcycling Cultural Heritage: 250,- / 150,- (studenti)

Střed zájmu: PUBLIKUM: 150,- / 100,- (studenti)

Zvýhodněné vsupné na obě akce: 300,-

 

Upozorňujeme, že na konferenci je nutné se registrovat!

 

 

KONTAKT

PRO ÚČASTNÍKY KONFERENCE

E kultura@kreativnievropa.cz

 

PRO MÉDIA

E gabrielazajicova@seznam.cz

Kreativní
Evropa

Podpora evropských kulturních a kreativních odvětví

Kreativní Evropa

Kultura

Media

Užitečné odkazy

PUBLIKUM 2017

Creative Europe rediscovering our cultural heritage

Kreativní Evropa - KULTURA

Celetná 17
110 00 Praha 1

224 809 118
224 809 134
kultura@kreativnievropa.cz 

Kreativní Evropa - MEDIA

Národní 28
110 00 Praha 1

221 105 209 – 210
221 105 303
media@kreativnievropa.cz

Kontakty v EU

Výkonná agentura – EACEA

Evropská komise – DG EAC

Evropská komise – DG Connect

Národní kanceláře – CED Desks