Pracovní plán EU pro kulturu (2023–2026)

Rada ministrů kultury EU schválila 29. listopadu 2022 Usnesení rady o pracovním plánu EU pro kulturu (2023–2026), které bude určovat směřování evropské spolupráce v oblasti kultury v příštích čtyřech letech.

Plán stanovuje priority pro řešení hlavních výzev, kterým dnes kulturní a kreativní odvětví čelí, a odpovídající opatření k jejich řešení. Jeho provádění bude zahrnovat úzkou spolupráci mezi členskými státy, Komisí a předsednictvím Rady.

Čtyři priority

Usnesení se zaměřuje na čtyři různé, avšak vzájemně se doplňující priority:

 • umělci a pracovníci v kultuře: posílení postavení kulturních a kreativních odvětví,
 • kultura pro lidi: posílení účasti na kulturním životě a úlohy kultury ve společnosti,
 • kultura pro planetu: plné využití potenciálu kultury,
 • kultura pro partnerství společné tvorby: posílení kulturního rozměru vnějších vztahů EU.

21 činností

V souvislosti s prioritními oblastmi a pracovními metodami popsanými v textu usnesení stanovuje plán 21 činností, které se týkají konkrétních otázek, jako např:

 • pracovní podmínky umělců,
 • úloha kultury pro zdraví a well-being,
 • přístup ke kultuře, kulturní účast a demokracie,
 • úloha knihoven,
 • ekologický a digitální přechod odvětví
 • kultura, kulturní dědictví a změna klimatu,
 • kvalitní architektura
 • a mezinárodní kulturní vztahy (zapojení Ukrajiny).
Text dokumentu '
Všechny novinky