Pražské kulturní fórum 2022

Druhý ročník Pražského kulturního fóra se bude konat 19. a 20. dubna v prostorách Kina Přítomnost a také v online podobě. Pražské kulturní fórum je pojmenování komunikační platformy mezi městem (reprezentovaným Kreativní Prahou) a širokou kulturní obcí. Součástí fóra je každoroční konference, ale i průběžná komunikace dílčích témat a menších záměrů. Fórum má za cíl propojovat město se subjekty zřizované a nezřizované kulturní scény, podporovat otevřenou diskusi a přenášet do českého kontextu zahraniční praxi.

Pražské kulturní fórum cílí na nastavení dlouhodobé spolupráce mezi lokálními aktéry v oblasti umění, kultury a kulturních a kreativních průmyslů, přináší do pražského prostředí současné zahraniční trendy na poli kultury, KKO a obecně strategického plánování v kultuře. První ročník Pražského kulturního fóra byl participativní akcí k zahájení tvorby nové Kulturní politiky hlavního města Prahy, letošní fórum pak bude stěžejní průřezová témata již vzniklé politiky rozpracovávat více do detailu. Konkrétně nahlíží na téma excelence. Excelenci chce prověřit z různých úhlů pohledu a v různých perspektivách, které jsou inspirovány průřezovými kritérii Kulturní politiky.

Pražské kulturní fórum se koná pod záštitou MgA. Hany Třeštíkové, radní pro oblast kultury, výstavnictví a cestovního ruchu, ve spolupráci s Odborem kultury a cestovního ruchu Magistrátu hl. m. Prahy a za finanční podpory Magistrátu hl. m. Prahy. Pražské kulturní fórum pořádá Kreativní Praha, z. ú.

Představení programových bloků:

Excelence: Lidé a inovace
Út 19. dubna 2022
14:00 – 17:00

Jak může město podporovat kreativitu a inovativnost? Jak hned v počátku rozeznat excelentní projektový záměr? A jak jej smysluplně podpořit? Jak může město systémově podporovat rozvoj kreativity jednotlivců? Vyžadují různé žánry a oblasti KKO odlišnou formu podpory nápadů / záměrů / idejí?

Panelisté

 • Petr Babák, vedoucí Ateliéru grafického designu a nových médií UMPRUM
 • Jakub Bakule, analytik a specialista na kulturní a kreativní odvětví, Pražský inovační institut
 • Ondřej Kašpárek, manažer PrusaLab
 • Marcel Kraus, manažer projektu Hyb4City v Kampusu Hybernská, CPPT UK
 • Andrea Slováková, děkanka FAMU
 • Kateřina Šachová, zakladatelka a kreativní ředitelka studia Papelote
 • moderuje: Saša Michailidis, Česká televize

sledovat online

Excelence: Kulturní infrastruktura
St 20. dubna 2022
9:00 – 12:00

Co je excelentní infrastruktura ve 21. století? Velký kulturní markant? Sdílené inovativní inkubátory v brownfieldu? Může vzniknout excelentní kulturní infrastruktura zdola (skrze experiment, pilotování či nějaký jiný dočasný lowcostový pokus) či přichází vždy shora (budováním znalosti, analýzou a vyhodnocováním kontextu, poptávky, ekonomických aspektů fungování)? Je jeden z těchto přístupů lepší? Vhodnější? Udržitelnější? A může město vůbec pilotovat z veřejných zdrojů, když nemá zaručený výsledek předem?

Panelisté

 • Lenka Burgerová, místostarostka, MČ Praha 7 (územní rozvoj a participace)
 • Olga Škochová Bláhová, expertka na kulturní plánování, ONplan
 • Pavel Sitek, koordinátor HOM MHMP/ předseda správní rady Kampus Hybernská
 • Petr Štědroň, ředitel, Divadlo Na zábradlí
 • Lída Vacková, výkonná ředitelka Studia ALTA
 • moderuje: Petr Prokop, ředitel kulturního centra Vzlet, producent divadla VOSTO5

sledovat online

Excelence: Značka města
St. 20. dubna 2022
14:00 – 17:00

Má být značka města spojená s jednou ikonickou akcí nebo má být značkou města „kulturní rozmanitost“? Mohou fungovat oba přístupy vedle sebe? Jsou festivalová města přežitkem nebo stojí za to investovat do budování pražských vlajkových lodí? Jaké jsou výhody nebo úskalí měst, která svou značku postavila na jedné kulturní akci či osobnosti?

Panelisté

 • Anežka Bartlová, šéfredaktorka Artalk
 • Roman Bělor, ředitel festivalu Pražské jaro
 • Marek Hovorka, ředitel Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Ji.hlava
 • Václav Kovář, manažer komunitního rozvoje Nadace Via
 • Jiří Sulženko, ředitel odboru kultury a cestovního ruchu MHMP
 • moderuje: Hana Slívová, Český rozhlas

sledovat online

Součástí Pražského kulturního fóra budou příspěvky a rozhovory s vybranými experty ze zahraničí. Jeden z rozhovorů bude moderovat Magdalena Müllerová z Kanceláře Kreativní Evropa Kultura.

Více informací ' Programová brožura ' Facebook '
Všechny novinky