Prezentace programu KE MEDIA na EFM

Program Kreativní Evropa MEDIA bude v rámci online trhu European Film Market (1. – 5. 3. 2021) organizovat následující 2 prezentace.

Středa 3. 3. 2021 12:00 – 13:15 – Introduction to eGrants
Workshop představí hlavní změny v novém nástroji Evropské komise pro administraci grantů, který bude využíván pro výzvy nového programu Kreativní Evropa MEDIA.
Mluvčí: Matteo Solaro, Stefano d’Orilia

Pátek 5. 3. 2021 12:30 – 13:45 – Stories and Talents
Prezentace 3 projektů podpořených programem KE MEDIA a způsobu, jak tyto projekty pomáhají propagovat příběhy od nových evropských talentů: vzdělávací program Less Is More a jeho StoryTANK, síť evropských festivalů krátkých filmů a TV seriál The Last Socialist Artefact.
Mluvčí: Antoine Le Bos, Doris Bauer, Ankica Juric
Moderátor : Harald Trettenbrein

Obě prezentace jsou přístupné pouze pro držitele Online Market Badge, jejich záznam však bude později zpřístupněn na webu MEDIA Stands.

Všechny novinky