Přihlášky do Ceny EU pro kulturní dědictví / Ceny Europa Nostra 2023

Přihlášky do soutěže o Ceny EU pro kulturní dědictví / Ceny Europa Nostra 2023 se mohou podávat do 5. prosince. Nejinspirativnější evropští architekti, řemeslníci, odborníci na kulturní dědictví, profesionálové, dobrovolníci, veřejné i soukromé instituce a místní komunity tak mají nyní novou šanci získat uznání za své úspěchy.

Cílem soutěže je propagovat osvědčené postupy v oblasti ochrany a zhodnocování hmotného i nehmotného kulturního dědictví, podněcovat výměnu znalostí v celé Evropě, zvyšovat povědomí veřejnosti o evropském kulturním dědictví a jeho ocenění a podporovat další vynikající iniciativy prostřednictvím úspěšných příkladů.

Ceny budou uděleny v pěti kategoriích:

  • konzervace a adaptivní využití,
  • výzkum,
  • vzdělávání, odborná příprava a dovednosti,
  • zapojení občanů a zvyšování povědomí,
  • mistři v oblasti kulturního dědictví.

Oceněno bude až 30 pozoruhodných úspěchů v oblasti kulturního dědictví z celé Evropy. Z nich až 5 vítězů získá Grand Prix s finanční odměnou 10 000 eur. Jeden vítěz získá také cenu veřejnosti Public Choice Award s peněžní odměnou 10 000 eur, a to na základě online hlasování, které provede Europa Nostra, evropský hlas občanské společnosti angažující se v oblasti kulturního dědictví.

Ceny EU pro kulturní dědictví / Ceny Europa Nostra, neboli European Heritage Awards / Europa Nostra Awards, byly uděleny v roce 2002 Evropskou komisí a od té doby je pořádá Europa Nostra. Jsou podporovány programem Evropské unie Kreativní Evropa.

Ceny přináší vítězům velké výhody, jako je větší (mezi)národní publicita, zvýšená návštěvnost a následné financování.

Podejte přihlášku a podělte se o své úspěchy v celé Evropě!

Další informace a online přihlášky najdete webu European Heritage Awards.

Uzávěrka pro podání přihlášek byla prodloužena do 5. prosince 2022.

Webinář o tom, jak připravit přihlášku do soutěže o Cenu EU pro kulturní dědictví / Cenu Europa Nostra 2023, se uskuteční ve čtvrtek 14. října 2022 od 11 do 12 hodin. Přihlásit se můžete zde.

Více informací ' Přihláška ' Registrace na webinář '
Všechny novinky