Přihlaste se do výzvy programu Perform Europe

Pilotní projekt Evropské komise Perform Europe zaměřený na podporu scénických umění zveřejnil výzvu pro kulturní organizace s cílem podpořit experimentální formy vystupování a zajistit udržitelnost a inkluzi divadelních a koncertních turné. V současné době se připravuje zahájení zkušebního provozu grantového schématu Perform Europe.

Zkušební fáze bude sestávat ze dvou kroků:

1) V prvním kroku se vystupující (umělci, kolektivy, společnosti a promotéři, kteří vytvořili umělecké dílo) a platformy (festivaly, zařízení a další organizace nabízející vystoupení) budou ucházet o účast v procesu společného vzdělávání Perform Europe a možnosti networkingu podporovaného digitální platformou. Pro podávání žádostí bude otevřena pouze tři týdny od 15. června do 7. července 2021. Uchazeči vybraní v tomto kroku budou pozvaní k druhému kroku.

2) Ve druhém kroku, během a po ukončení vzdělávání a networkingu budou uchazeči mezi sebou utvářet partnerství, spoluvytvářet návrhy turné a distribuce a žádat o granty v rámci programu Perform Europe. Celkový rozpočet je 1,5 milionu EUR. Výše grantu se bude pohybovat od 10 000 EUR do 100 000 EUR. Druhá výzva bude zveřejněna na konci července pouze pro uchazeče vybrané v prvním kroku.

Pro koho je první krok výzvy určen?
Perform europe hledá organizace a profesionály na volné noze, kteří:

 • pracují v oblasti divadelního umění: divadlo, tanec, performance (včetně amatérských), nový cirkus a pouliční umění. Vezměte prosím na vědomí, že živá hudební vystoupení (včetně opery nebo muzikálu) nejsou do programu Perform Europe zahrnuta, s výjimkou hudebního divadla.
 • producenty, kteří mají umělecké dílo nebo umělecké iniciativy, které by chtěli přinést do jiných zemí – fyzicky, digitálně nebo kombinací obou variant v období od října 2021 do konce června 2022,
 • promotéry, kteří mají festival nebo prostor nebo jiný obsah, díky kterému chtějí představit umělecké dílo z jiné země v období od října 2021 do konce června 2022,
 • sídlí v jedné ze zemí zapojených do programu Kreativní Evropa
 • mají vizi přeshraniční spolupráce
 • již využívají alternativní a inovativní postupy pro turné a distribuci a mohou je prezentovat
 • touží inovovat své postupy a mají vizi, jak to udělat, ale mohou čelit příliš velkému množství omezení.

Obzvláště je výzva otevřena začínajícím promotérům a producentům. Vítané jsou žádosti od žen, umělců a organizací sesídlem ve venkovských oblastech, osob se sociálně-ekonomickým nebo etnickým znevýhodněným, osob identifikovaným jako LGBTQIA+, osob se zdravotním postižením a dalších, kteří se identifikují jako součást nedostatečně zastoupené skupiny v prostředí divadla.

Co se od vás bude v prvním kroku chtít?

 • Obecné informace o vaší organizaci,
 • Obecné informace o vašich uměleckých dílech nebo o obsahu, který prezentujete – festival, zařízení, venkovní prostor
 • Vaše vize a nápady na udržitelné a inkluzivní postupy aplikovatelné v oblasti divadla (400 slov),
 • Jak vaše umělecké dílo, které je součástí vaší žádosti, odpovídá této vizi (250 slov),
 • Co byste chtěli získat z toho, že budete součástí partnerství zajišťovaného projektem Perform Europe (250 slov) a o co byste byli ochotni se podělit (dovednosti, znalosti, peníze, viditelnost, infrastruktura, zkušenosti, atd.) (300 slov)

Přihlásit se můžete do 7. července na webových stránkách Perform Europe. Tam najdete i bližší informace k výzvě.

Všechny novinky