Přihlaste svůj projekt do soutěže o ceny Nového evropského Bauhausu 2022

Po úspěchu prvního ročníku Cen Nového evropského Bauhausu, kdy bylo v roce 2021 přijato více než 2 000 přihlášek, bude ročník 2022 oslavovat nové inspirativní příklady proměn, které chceme vidět v našem každodenním životě a v našem okolí. Stejně jako samotný projekt Nový evropský Bauhaus jsou i jeho ceny zaměřeny na vylepšování podmínek pro společné soužití na krásnějších, udržitelnějších a inkluzivnějších místech.

V rámci soutěže Ceny Nového evropského Bauhausu 2022 budou oceněny nápady mladých talentů i stávající projekty v oblasti udržitelnosti, inkluzivity a estetiky, které lidem a místním komunitám přiblíží Zelenou dohodu pro Evropu.

Ceny budou uděleny ve čtyřech kategoriích:

  • vytváření cirkulárního průmyslového ekosystému,
  • práce s lidmi a místy se zvýšenými potřebami,
  • přírodní prostředí,
  • práce s místními komunitami (obnovení sounáležitosti)

V každé z kategorií existují dvě paralelní soutěžní linie:

  • část A: „Cena Nového evropského Bauhausu“ se zaměří na existující
    dokončené projekty.
  • část B: „Vycházející hvězdy Nového evropského Bauhausu“ se bude
    věnovat koncepcím nebo nápadům předloženým mladými talenty do 30 let.

Kromě 16 cen udělených porotou budou dvě další ceny vybrány hlasováním veřejnosti mezi nejlepšími pracemi. Celkem 18 vítězů získá finanční odměnu až 30 000 eur a možnost propagace, která jim pomůže dále rozvíjet jejich iniciativy.

Prohlédněte si virtuální výstavu a zjistěte, jaké projekty uspěly v předchozím ročníku soutěže.

Přihlášky je možné podávat do 28. února 2022 do 19.00 (CET). Vítáni jsou všichni žadatelé, jejichž koncepty, nápady a projekty jsou vyvinuty nebo fyzicky umístěny v EU. Obecné informace k soutěži najdete zde.

Informace o soutěži a přihláška ' Pokyny v češtině '
Všechny novinky