Proběhl Horizon Info day: Kultura, kreativita a inkluzivní společnost

Program Evropské unie Horizon 1. července pořádal info day pro potenciální žadatele. Jeho cílem bylo představit témata zahrnutá do druhého pilíře programu nazvaného „Kultura, kreativita a inkluzivní společnost“, který se zaměřuje na výzvy související s demokracií ve veřejné správě, kulturním dědictvím, kulturní politikou, ale i na sociální a ekonomické transformace. Všechna témata v rámci tohoto klastru se týkají společenských a humanitních věd a zahrnují genderový rozměr.

Klastr zahrnuje prioritní oblasti komise, jako je Nový impuls pro evropskou demokracii, Podpora našeho evropského způsobu života a Silnější Evropa ve světě. Zabývá se také otázkami souvisejícími s dvojí ekologickou a digitální transformací a obnovou po skončení programu COVID 19.

Více informací o programu včetně materiálů z info dne najdete zde.

 

Všechny novinky