Proběhl webinář Historic Houses in the Green Transition

V pátek 11.února proběhl webinář organizovaný poslankyní evropského parlamentu Pernille Weis a asociací European Historic Houses (EHH) na téma zachování výjimečného přístupu k památkám oproti běžným stavbám v nové evropské legislativě týkající se ochrany životního prostředí. Cílem této iniciativy je dosáhnout v nových evropských předpisech tak obecného vymezení předmětu výjimky, aby mohly členské státy EU s velmi rozdílnými právními systémy ochránit své kulturní dědictví.

Webinář Historic Houses in the Green Transition lze zhlédnout na stránkách asociace.

Záznam webináře '
Všechny novinky