Proběhne konference Nový Evropský Bauhaus

Zajímá vás problematika bydlení a jeho proměna směrem k udržitelnosti, finanční dostupnosti a inkluzi? Zajímají vás možnosti, jak zlepšit životní úroveň obyvatel Evropy? Chcete se dozvědět více o projektu Evropské komise Nový Evropský Bauhaus?

Evropská komise pořáda na toto téma online konferenci, která proběhne 22. – 23. dubna 2021. Konference proběhne v angličtině a je zdarma.

Více informací včetně registrace.

Další informace '
Všechny novinky