Program Kreativní Evropa 2021-2027

Program Kreativní Evropa v roce 2021 pokračuje novým sedmiletým programovým obdobím. V prosinci 2020 bylo dosaženo politické dohody mezi Evropským parlamentem a členskými státy EU ohledně návrhu programu. Definitivní schválení programu Evropským parlamentem a Radou Evropy (tj. ministry kultury členských států EU) se očekává v dubnu 2021S rozpočtem ve výši více než 2,4 miliardy eur bude Kreativní Evropa nadále podporovat kulturní a jazykovou rozmanitost, kulturní dědictví a konkurenceschopnost, a umožní kulturním a kreativním organizacím a profesionálům spoluvytvářet a spolupracovat přes hranice a oslovit širší publikum, řešit současné společenské otázky a podporovat začínající umělce. Na část MEDIA připadá 58 %, na část Kultura 33 % a na mezioborovou část 9 % rozpočtu.

Všechny novinky