Prohlášení Evropské unie k invazi ozbrojených sil Ruské federace na Ukrajinu

Evropská unie co nejdůrazněji odsuzuje nevyprovokovanou invazi ozbrojených sil Ruské federace na Ukrajinu. Odsuzujeme rovněž zapojení Běloruska do této agrese a vyzýváme jej, aby dodržovalo své mezinárodní závazky.

Vyzýváme prezidenta Putina, aby okamžitě ukončil ruské vojenské operace a bezpodmínečně stáhl veškeré síly a vojenské vybavení z celého území Ukrajiny. Rusko nese plnou odpovědnost za tento akt agrese a za veškeré škody a ztráty na životech, které způsobí. Za své jednání ponese odpovědnost.

Ruský vojenský útok vůči Ukrajině – nezávislému a svrchovanému státu – je flagrantním porušením mezinárodního práva a základních zásad, na nichž stojí mezinárodní řád založený na pravidlech.

EU společně s transatlantickými a podobně smýšlejícími partnery jednotně vyvíjela bezprecedentní úsilí o dosažení diplomatického řešení bezpečnostní krize způsobené Ruskem. Rusko toto úsilí neopětovalo a místo toho se jednostranně rozhodlo pro závažnou a předem připravenou eskalaci.

EU od počátku a na nejvyšší politické úrovni jasně uváděla, že jakákoli další vojenská agrese vůči Ukrajině bude mít rozsáhlé důsledky a zapříčiní značné náklady.

Reakce EU proto bude zahrnovat odvětvová i individuální omezující opatření plně koordinovaná s našimi transatlantickými a podobně smýšlejícími partnery.

Rusko by nemělo pochybovat o tom, že EU zůstane odhodlaná a jednotná v rámci dalších kroků, které přijme v úzké spolupráci s partnery.

EU vyzývá mezinárodní společenství, aby od Ruska požadovalo okamžité ukončení této agrese, která ohrožuje mezinárodní mír a bezpečnost v celosvětovém měřítku.

Vyzýváme Rusko, aby plně dodržovalo mezinárodní humanitární právo a umožnilo bezpečný a neomezený přístup humanitární pomoci a pomoc všem osobám v nouzi. Rovněž vyzýváme Rusko, aby zajistilo bezpečnost zvláštní pozorovatelské mise OBSE.

EU znovu opakuje svou neochvějnou podporu a odhodlání, pokud jde o nezávislost, svrchovanost a územní celistvost Ukrajiny v rámci jejích mezinárodně uznaných hranic. EU znovu potvrzuje, že je i nadále odhodlána posilovat politické přidružení a hospodářskou integraci Ukrajiny s Evropskou unií. Stojíme za ukrajinským lidem a demokraticky zvolenými institucemi a zástupci této země.

EU rovněž znovu opakuje, že neochvějně podporuje svrchovanost a územní celistvost Gruzie a Moldavské republiky a je odhodlána je podporovat.

 

Prohlášení Evropské unie '
Všechny novinky