Projekt Be SpectACTive! vydal příručku participativního přístupu ve scénických uměních

Příručka o participativním přístupu ve scénických uměních je nástrojem, jakýmsi vodítkem pro provozovatele, zprostředkovatele, kulturní organizace, umělecké ředitele a dokonce i umělce, jak přistupovat k participativním kulturním procesům.

Vychází z teoretických i praktických poznatků, které organizátoři Be SpectACTive! získali během osmi let svého fungování. Nepředstírá, že se zabývá tématem kulturní participace ve všech jeho nesčetných nuancích a důsledcích, ačkoli explicitně poskytuje výkladové rámce významu pojmu, který ve své jednoduchosti zahrnuje také etické volby a nasazení složitého a vzájemně provázaného systému hodnotových statků a který navíc může nacházet různé podoby.

Publikaci vydal podpořený projekt Be SpectACTive!, jehož českým partnerem je Tanec Praha. Další publikace projektu najdete zde.

Publikace ke stažení '
Všechny novinky