Projekt revitalizace oblasti Dolní Vítkovice mezi příklady dobré praxe Cultural Heritage in Action

Na základě výzvy vyhlášené v únoru 2020 bylo vybráno 32 místních a regionálních postupů, které budou uvedeny v katalogu příkaldů dobré praxe Cultural Heritage in Action. Uvedené postupy představují projekty, akce nebo organizační struktury vytvořené místními a regionálními orgány nebo jinými zúčastněnými stranami na regionální úrovni a:

  • jsou inovativní
  • jsou inspirativní pro ostatní města a regiony
  • mají skutečný dopad v praxi

Mezi příklady dobré praxe byl vybrán i český projekt revitalizace oblasti Dolní Vítkovice nazvaný Od produkce uhlí a oceli ke kultuře a kreativitě.

Cultural Heritage in Action je projekt Evropské Komise v oblasti kulturního dědictví. Jedná se o program vzájemného učení, který umožní více než 100 místním a regionálním úředníkům vyměňovat si znalosti o kulturním dědictví se zaměřením na participativní správu, opětovné využití památek a kvalitu zásahů. Projekt umožní městům a regionům posílit jejich politiku a iniciativy v oblasti kulturního dědictví a vyvinout inovativní řešení pro jeho zachování.

Kontakt: E

Katalog příkladů dobré praxe ' Dolní Vítkovice, Od produkce uhlí a oceli ke kultuře a kreativitě '
Všechny novinky