Projekt záchrany rotundy sv. Václava získal ocenění Europa Nostra

Projekt záchrany pražské rotundy sv. Václava, který realizovala Matematicko-fyzikální fakulta UK s podporou zahraničních grantů, získal evropskou památkovou Cenu Evropské unie pro kulturní dědictví Europa Nostra. Porota ocenila zejména způsob vizuální prezentace archeologických vrstev a úsilí vložené do prezentace a interpretace pozůstatků rotundy. Podle ní je projekt příkladem dobře provedeného restaurování „in situ“.

V rámci projektu vznikl také výstavní prostor, který vhodně prezentuje podlahové dlaždice z 11. století, fragmenty základů a nadzemního zdiva. Samotné nálezy jsou přístupné po pěší lávce doplněné o osvětlení a schůdky. V části rotundy se nachází také replika původní podlahy. Návštěvníkům je dále určena nová multimediální expozice. Archeologický a strukturně historický výzkum vyústil v bohatou dokumentaci nálezů.

Ocenění Europa Nostra jsou ta nejvyšší ocenění v památkové péči a udělují se za mimořádné výsledky v oblasti restaurování, výzkumu, specializovaných služeb a vzdělání, výchovy i popularizace problematiky památek. Ocenění získalo 29 projektů ze 17 zemí. Porota hodnotila 160 přihlášených projektů podaných organizacemi a jednotlivci z 31 evropských zemí.

Vítězové převezmou ocenění na slavnostním ceremoniálu 22. června, který bude součástí historicky prvního Evropského summitu kulturního dědictví konaného v Berlíně. Občané všech evropských států a dalších zemí světa mohou hlasovat na internetu v kategorii cena veřejnosti, ať už pro své domácí kandidáty nebo projekty dalších zemí.

 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA '
Všechny novinky