První výzva EIT Culture & Creativity v roce 2023

EIT Culture & Creativity zveřejňuje první otevřené výzvy k předkládání návrhů. Tyto návrhy jsou určeny k řešení globálních výzev, kterým Evropa čelí v oblasti vysokoškolského vzdělávání, inovací, vytváření podniků a společnosti.

EIT Culture & Creativity je iniciativou Evropského inovačního a technologického institutu (European Institute of Innovation and Technology, EIT).

EIT Culture & Creativity vypisuje otevřenou výzvu na podporu činností, které mají potenciál posílit podnikání, inovační kapacitu a urychlit konkurenceschopnost evropských kulturních a tvůrčích odvětví (KKO) a ekologickou, digitální a sociální trnasformaci v Evropě.

Více informací '
Všechny novinky