První výzva projektu ZMINA: Rebuilding

Projekt ZMINA: Rebuilding vyhlašuje první výzvu k předkládání návrhů mezinárodních projektů. Partnerství by mělo zahrnovat minimálně jednu organizaci z Ukrajiny a jednu z jiné země účastnící se programu Kreativní Evropa. Maximální výše grantu na jeden projekt činí 60 000 eur.

Cílem výzvy je podpořit kulturní organizace, které spolupracují s partnery ze zemí Kreativní Evropy, včetně Ukrajiny, a podpořit tak projekty, které podpoří prezentaci ukrajinské kultury v zahraničí.

Program cílí na projekty zobrazující přechod od válečného stavu k poválečné obnově, přinášející nové vize, ukazující válečnou odolnost a dávající prostor výměně znalostí a vědomostí o poválečné přestavbě a obnově.

Více informací '
Všechny novinky