Publikace i-Portunus Houses

Nedávno vyšla nová publikace o programu i-Portunus, který podporoval mobilitu umělců, tvůrců a kulturních pracovníků. Tento pilotní program financoval krátkodobé mobility jednotlivců do zahraničí nebo hostitelských organizací s cílem přilákat mezinárodní talenty.

European Cultural Foundation, MitOst a Kultura Nova Foundation realizovaly projekt „i-Portunus Houses – Kick-Start a Local Mobility Host Network for Artists & Cultural Professionals in All Creative Europe Countries“, jehož součástí byl výzkum mobility v kultuře prováděný odborníky z různých oborů, mezi nimiž byli Tsveta Andreeva, Marta Jalšovec, Ana Žuvela, Petra Rodik, Toni Attard, Vedran Horvat a Institut pro politickou ekologii, jehož vedoucím výzkumu byla Dea Vidović. Jako výsledek výše uvedeného výzkumu vydala Nadace Kultura Nova v roce 2022 publikaci sestávající ze 4 vzájemně propojených svazků. Každý svazek publikace představuje jednu z částí výzkumu.

Vol. 1 – Mobility in Culture: Conceptual Frameworks and Approaches

Vol. 2 – Study on Mobility in Culture: Perspectives of Artists/Cultural Professionals, Hosts, and Funders

Vol. 3 – Stories of Mobility: Evaluation of the i-Portunus Houses Grant Scheme

Vol. 4 –  Scenario for the Future of Mobility in Culture

Všechny novinky